Čo je čistenie kanalizácie

Keď dôjde k zníženiu prietočnosti kanalizácie alebo k jej upchatiu, je potrebné vykonať čistenie kanalizácie. V závislosti od typu a rozsahu upchatia, priemeru potrubia, možností vstupu do potrubia a materiálu potrubia je potrebné zvoliť vhodný spôsob a postup čistenia kanalizácie.

V prípade, že potrebujete vykonať čistenie kanalizácie, je potrebné obrátiť sa na špecializovanú firmu, ktorá sa zaoberá čistením a opravou kanalizačného systému. Najlepší spôsob, ako predísť ďalším škodám, je obrátiť sa na odborníkov čo najskôr. Či už sa jedná o problémy s kanalizáciou v bytovom dome, rodinnom dome alebo firemnom objekte, platí, že čím skôr necháte kanalizačný systém vyčistiť, tým skôr sa zbavíte nepríjemnstí a budete môcť opäť normálne fungovať.

Čistením kanalizáce tlakovou vodou – tzv. vysokotlakovým čistením kanalizácie, v kombinacii s vhodnými tryskami alebo frézami je možné účinne vyčistiť aj veľmi zanesené a odstrániť tak tvrdé usadeniny, tuk, stavebné hmoty, naplaveniny alebo korene.

Okrem havarijného čistenia kanalizácie je možné tiež vykonať preventívne prepláchnutie alebo obnovu plnohodnotnej funkčnosti kanalizačného potrubia napr. pri odovzdávaní stavieb investorovi.

Čo je lapač tukov

Lapač tukov je zariadenie slúžiace na zachytenie tukov a olejov z odpadových vôd reštaurácií, jedální, kuchýň, výrobní lahôdok a mäsových produktov, cukrární a podobných prevádzok ako predradený čistiaci stupeň pred vypúšťaním vôd do verejnej kanalizácie.

Keď sa olej alebo tuk ochladí, tuhne a ukladá sa na vnútorných stenách potrubia a kanalizácie, zachytáva zvyšky potravín a ďalšie nečistoty. V priebehu času táto pevná hmota naďalej rastie, až kým úplne nezabráni toku odpadovej vody a spôsobí nepriechodnosť odpadového potrubia alebo kanalizácie.

Najjednoduchším spôsobom, ako tomuto problému predísť, je zabrániť tomu, aby sa tuky a oleje dostávali do kanalizačného systému. Za týmto účelom sú do prevádzkok osádzané lapače tukov a odlučovače ropných látok. Lapače tukov sú skonštruované tak, aby zabránili prenikaniu tukov, olejov alebo mastnoty do kanalizačnej siete.

Ak prevádzkujete reštauráciu alebo stravovacie zariadenie a nedodžiavate pravidelné odčerpanie a vyčistenie lapača tukov, môže byť zanesenie lapača tukov nepríjemným problémom. Pravidelná údržba a čistenie lapača tukov zabezpečuje plynulý odtok odpadovej vody do kanalizácie.

Čo je krtkovanie

S upchatým odtokom či kanalizáciou sa často stretávame v domácnostiach, ale aj v rôznych prevádzkach a zariadeniach. Môže spôsobiť nemalé nepríjemnosti. Každý, kto sa už stretol s upchatým kuchynským drezom, umývadlom alebo WC nám isto dá za pravdu, že vyriešiť starosti s nepriechodným odtokom či potrubím sú skutočné peklo.

S podobnými problémami sa však bežne stretávame aj v hoteloch, reštauráciách, administratívnych budovách, nákupných centrách, nemocniciach a v iných obchodných prevádzkach.

Upchatie odtoku či kanalizácie býva spravidla zapríčinené nánosmi mastných usadenín, vlasov, chlpov domácich zvierat, zvyškami jedla a rôznymi predmetmi bežne používanými v domácnostiach.

Riešením problémov s upchatým potrubím a kanalizáciou je krtkovanie odpadov – odborné mechanické čistenie kanalizácie. Krtkovanie odpadov vykonávajú špecializované firmy účinnými metódami, ktoré sú šetrné nie len k samotnému potrubiu, ale aj k životnému prostrediu – viac informácií: krtkovanie bratislava.