Čo je lapač tukov

Lapač tukov je zariadenie slúžiace na zachytenie tukov a olejov z odpadových vôd reštaurácií, jedální, kuchýň, výrobní lahôdok a mäsových produktov, cukrární a podobných prevádzok ako predradený čistiaci stupeň pred vypúšťaním vôd do verejnej kanalizácie.

Keď sa olej alebo tuk ochladí, tuhne a ukladá sa na vnútorných stenách potrubia a kanalizácie, zachytáva zvyšky potravín a ďalšie nečistoty. V priebehu času táto pevná hmota naďalej rastie, až kým úplne nezabráni toku odpadovej vody a spôsobí nepriechodnosť odpadového potrubia alebo kanalizácie.

Najjednoduchším spôsobom, ako tomuto problému predísť, je zabrániť tomu, aby sa tuky a oleje dostávali do kanalizačného systému. Za týmto účelom sú do prevádzkok osádzané lapače tukov a odlučovače ropných látok. Lapače tukov sú skonštruované tak, aby zabránili prenikaniu tukov, olejov alebo mastnoty do kanalizačnej siete.

Ak prevádzkujete reštauráciu alebo stravovacie zariadenie a nedodžiavate pravidelné odčerpanie a vyčistenie lapača tukov, môže byť zanesenie lapača tukov nepríjemným problémom. Pravidelná údržba a čistenie lapača tukov zabezpečuje plynulý odtok odpadovej vody do kanalizácie.

PK - krtkovanie, s.r.o.

Problémy s upchatým odtokom, WC, drezom, vaňou, kanalizáciou? Do hodiny sme u vás! Ročne vyrážame k stovkám naliehavých prípadov čistenia kanalizácií, odpadov a potrubí. V Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji a na väčšie zásahy aj na iných miestach v SR. Máme k dispozícii výkonnú techniku a viac ako 15 rokov skúseností. Vyriešime akýkoľvek problém s kanalizáciou v celom rozsahu. Spoľahnite sa!