Čo je digitálna váha

Digitálna váha je digitálne meracie zariadenie, ktoré sa používa na meranie hmotnosti predmetov alebo látok. Digitálne váhy sú často kompaktnejšie, odolnejšie a presnejšie ako ostatné druhy váh, napríklad pružinové váhy alebo rovnoramenné váhy, nerovnoramenné váhy, kyvadlové váhy, ktoré sa rýchlejšie opotrebovávajú a dávajú rôzne hodnoty v priebehu času. Digitálne váhy vyžadujú zdroj energie a nemusia byť vždy úplne presné. Co všeobecnosti sú celkom presné a konzistentné, aj keď sa používajú dlhší čas. Digitálna váha sa môže používať na mnoho rôznych účelov, od váženia prísad v kuchyni až po presné váženie látok v laboratóriu.

Meranie pomocou tenzometra

Väčšina digitálnych váh vykonáva svoje merania pomocou tenzometra. Tenký fóliový pás, ktorý vedie elektrinu a je citlivý na deformáciu, je lepidlom pripevnený na pružný povrch. Pokiaľ digitálnu váhu zaťažíte, konštrukcia váh zabezpečí podľa možnosti čo najviac rovnomerné rozloženie hmotnosti na tenzometri. Hmotnosť ohýba pružný povrch a deformuje fóliový pás, ktorý mení tok elektrického prúdu. Následne elektronika interpretuje stupeň deformácie a zmeny prúdu a transformuje ich na jednotky hmotnosti.

Citlivosť váhy

Citlivosť digitálnej váhy sa môže výrazne líšiť v závislosti od účelu, na ktorý sa používa. Osobné váhy používané na meranie hmotnosti osôb, obyčajne nemusia byť veľmi presné, pretože rozdiel niekoľkých desiatok gramov nie je veľmi významný. Na druhej strane kuchynské váhy sa často používajú na váženie podstatne menších hmotností; rozdiel niekoľkých gramov jednotlivých prísad by mohol zásadne ovplyvniť chuť a konzistenciu pripravovaného pokrmu. Obchodné váhy používané v obchodoch, ktoré vypočítajú cenu tovaru, už musia byť celkom presné, pretože zákazníci platia na základe toho, koľko tovar váži.

Laboratórne váhy

Laboratórne váhy používané v laboratórnych podmienkach, najmä tie, ktoré sa používajú v chémii, fyzike či farmaceutickom priemysle, musia byť mimoriadne presné. Problémy môžu vyplynúť z nepresností tak malých, ako je hmotnosť niekoľkých zrniek piesku. Chemické reakcie si často vyžadujú presné množstvo konkrétnych látok, aby sa spustili či úspešne prebehli. Digitálna váha používaná na laboratórne účely sú často vybavené skleneným štítom alebo krytom okolo vážiaceho priestoru, aby sa zabránilo akýmkoľvek zmenám v nameraných hodnotách v dôsledku prúdenia vzduchu pôsobiacich mierne zmeny tlaku na meraciu plochu. K podobným javom často dochádza, keď sa vážia horúce predmety alebo látky. Teplotné rozdiely môžu spôsobiť výraznejšie prúdenie vzduchu, ktoré má vplyv na presnosť merania hmotnosti. Analytické váhy bývajú tiež vybavené termoreguláciou vážiaceho priestoru a konštrukciou odolnou voči otrasom.